Posts Tagged ‘kỹ thuật vận chuyển cá giống’

Kỹ thuật vận chuyển cá giống

Cho đến thời gian hiện nay, phần lớn người nuôi cá thường bắt giống để thả nuôi nhằm rút ngắn thời gian nuôi trung bình từ 1,5 tháng đến 2 tháng nuôi thậm chí hơn tùy vào từng loại giống nuôi. Bên cạnh đó