Posts Tagged ‘Lưu ý khi nuôi cá tra lúc giao mùa’

Lưu ý khi nuôi cá tra lúc giao mùa

Hiện nay đã bước vào tháng cuối năm thời tiết bắt đầu thay đổi, chuyển từ nắng nóng sang lạnh, cũng là lúc môi trường nuôi thủy sản có những biến động lớn có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cá, tôm. Qua kết quả quan trắc môi trường của cán bộ Liên trạm […]