Posts Tagged ‘mô hình nuôi tôm theo công nghệ thái aquamimicry’

Nuôi tôm theo công nghệ Aquamimicry

(TSVN) – Trước thực trạng bệnh trên tôm hoành hành gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi tôm, theo đó đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp nuôi khác nhau để tăng cường