Posts Tagged ‘Một số lưu ý nhằm hạn chế dịch bệnh mô hình nuôi lươn không bùn’

Một số lưu ý nhằm hạn chế dịch bệnh và nâng cao hiệu quả mô hình nuôi lươn không bùn

Để đáp ứng nhu cầu lươn thương phẩm ngày càng tăng, hiện nay phong trào nuôi lươn phát triển mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước, với nhiều hình thức nuôi khác nhau, mô hình nuôi lươn