Posts Tagged ‘Một số nguyên nhân gây thiếu lượng cá tra giống hiện nay’

Một số nguyên nhân gây thiếu lượng cá tra giống hiện nay

Hiện nay, giá cá tra nguyên liệu đang có giá từ 24.500 đ/kg đến 25.000 đ/kg và giá cá tra giống cũng tăng lên có lúc 62.000 đ/kg (mẫu 50 con). Với giá bán này người ương nuôi cá tra giống có lãi khoảng 40.000 đ/kg. Nên những ao ương cá tra giống trước đây