Posts Tagged ‘Một số sửa đổi’

Một số sửa đổi, bổ sung trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản (Về việc sử dụng điện để khai thác thủy sản)

Ngày 05 tháng 4 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi