Posts Tagged ‘nhiều chính sách phát triển tôm giống kiên giang’

Nhiều chính sách phát triển tôm giống Kiên Giang

(TSVN) – Tôm là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế của tỉnh Kiên Giang, địa phương đã có nhiều chính sách cho lĩnh vực này, nhất là về con giống. 1. Tăng cường quản lý – Toàn tỉnh có