Posts Tagged ‘nuôi cá tra trong bể xi măng’

Nuôi cá Tra trong bể xi măng

Điểm khác biệt quan trọng giữa ao nuôi theo dự án trên với ao nuôi truyền thống là áp dụng công nghệ tuần hoàn nước và sục khí ô xy trong ao, hệ thống lọc sinh học…