Posts Tagged ‘Nuôi tôm càng xanh luân canh trên ruộng lúa’

Nuôi tôm càng xanh luân canh trên ruộng lúa

Tôm càng xanh là đối tượng nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế, thịt ngon, chế biến được nhiều món ăn đặc biệt trong các đám tiệc, giá trị