Posts Tagged ‘phát hiện virus mới gây bệnh trên tôm thẻ tại ấn độ’

Phát hiện Virus mới gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng ở Ấn Độ

Khoa Tài nguyên sinh vật biển (Đại học Andhra – Ấn Độ) đã phát hiện một loại virus mới đang ảnh hưởng đến tôm thẻ chân trắng mà trước đó được biết chỉ có ở Thái Lan và Việt Nam.