Posts Tagged ‘Quản lý thức ăn chăn nuôi’

Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản với nội dung: Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng, khảo nghiệm, chứng nhận,