Posts Tagged ‘Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 04 năm 2017 (lần 02)’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 04 năm 2017 (lần 02)

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 17/04/2017 trên sông tại các điểm: Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt, Bến Đò Thuận Hưng – Thốt Nốt, Bến Đò Số 1- Vĩnh Thạnh