Posts Tagged ‘Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia’

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê đông lạnh “02-27:2017/BNNPTNT”

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê