Posts Tagged ‘Tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy sản-giải pháp phát triển ổn định’

Tái cơ cấu trong lĩnh vực thủy sản-phát triển vùng chuyên canh cá tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và giải pháp giúp phát triển ổn định, bền vững

Thành phố Cần Thơ có thế mạnh phát triển thủy sản. Mỗi năm thành phố Cần Thơ sản xuất ra từ 180 – 200 nghìn tấn thủy sản, chủ yếu là dành cho xuất khẩu. Sản lượng cũng như giá trị của thủy sản thành phố luôn tăng theo