Tagged: Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ