Posts Tagged ‘Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ’

Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chi cục Thủy sản tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường