Posts Tagged ‘thân thiện với môi trường’

Hướng đến sản xuất sản phẩm thủy sản an toàn, thân thiện với môi trường

Xuất khẩu thủy sản là một thế mạnh của ĐBSCL. Tuy nhiên, mặt hàng này luôn vướng rào cản từ các nước nhập khẩu, đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định dư lượng kháng sinh. Sử dụng thảo dược để thay thế kháng sinh, tăng cường hệ miễn dịch […]