Tagged: Thành phố Cần Thơ tăng cường công tác tuần tra