Posts Tagged ‘Thay đổi quy trình nuôi tôm kỹ thuật tiên tiến’

Thay đổi quy trình nuôi tôm kỹ thuật tiên tiến

Ở vùng nuôi tôm ven biển ĐBSCL vừa trải qua đợt hạn, mặn lịch sử trong 90 năm qua. Theo đó, người nuôi tôm bị thiệt hại nặng nề do độ mặn tăng cao, xảy ra