Posts Tagged ‘Thôi đừng nói nữa’

Thôi đừng nói nữa, thế giới này bị ngập trong lời nói đủ rồi

Nếu trên đời này có thứ gì rẻ tiền nhất nhưng cũng đắt giá nhất, thì đó chính là lời nói. Chắc chắn là như thế, sẽ không có câu trả lời nào chuẩn xác hơn. Tại sao? Tại vì lời nói là thứ ai cũng có nhưng không phải ai cũng biết cách dùng. […]