Posts Tagged ‘Thông tin giá cả một số loài thủy sản’

Thông tin giá cả một số loài thủy sản trên địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh ngày 22/5/2018.

Cá tra thịt (cỡ 650-800g/con) giá bán: 30.000 – 31.500 đồng (nuôi ao). Thát lát còm (cỡ 3 con/kg) giá bán: 70.000 – 74.000 đồng (nuôi ao/vèo). Lươn loại I (> 200g/con) giá bán: 163.000 đồng.