Posts Tagged ‘Tình hình nuôi cá tra thương phẩm và cá tra giống’

Tình hình nuôi cá tra thương phẩm và cá tra giống

Từ đầu năm 2017 đến nay, các hộ nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thả giống với diện tích là 344 ha, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2016 (441 ha), diện tích thu hoạch là 62 ha và sản lượng