Posts Tagged ‘tổng kết sản xuất tiêu thụ cá tra năm 2016’

Tổng kết sản xuất tiêu thụ cá Tra năm 2016 và bàn giải pháp phát triển bền vững

Ngày 14/12, tại An Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ cá tra năm 2016 và bàn