Tagged: Triển khai luật Thủy sản năm 2017 trên địa bàn Quận Bình Thủy