Posts Tagged ‘Triển khai thực hiện mô hình nuôi lươn tại Quận Cái Răng’

Triển khai thực hiện mô hình nuôi lươn tại Quận Cái Răng

Năm 2018, Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ đã tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Nuôi lươn không bùn trên toàn thành phố nhằm từng bước hoàn thiện kỹ thuật cho quy mô sản xuất nông hộ vì tiềm năng của từ mô hình đem lại là rất lớn và phù hợp