Posts Tagged ‘xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi’

Nghị định 64/2018/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp […]