Posts Tagged ‘Xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2017’

Xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2017

Thời gian qua, ngành hàng xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn do các rào cản thương mại kỹ thuật, yêu cầu khắc khe của các quốc gia nhập khẩu và sự cạnh tranh thương mại của thị trường thế giới. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2017 có […]