TẠM HOÃN TỔ CHỨC THẢ CÁ TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN

TẠM HOÃN TỔ CHỨC THẢ CÁ TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN

       Căn cứ công văn số 652/SNN&PTNT-VP ngày 25/03/2020 của Sở NN&PTNT Cần Thơ về việc Tạm hoãn tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

       Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 839/UBND-KGVX ngày 23/3/2020 về chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch.

       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tạm hoãn thực hiện thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản (theo Kế hoạch số 316/KH-SNNPTNT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4) trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020) từ ngày 25/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND Quận, Huyện, Sở, Ban, Ngành và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *