TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN SÔNG HẬU

        Việc ngăn chặn sử dụng xung điện để khai thác thủy sản đã được quy định trong Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Chỉ thị 19/2014/CT-TTg  ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

Hình:Phương tiện khai thác thủy sản       

        Thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH-CCTS ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thủy sản thành phố Cấn Thơ về công tác thanh tra lĩnh vực thủy sản năm 2021. Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

         Ngày 30 tháng 3 năm 2021 Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an quận Thốt Nốt tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên Sông Hậu qua địa bàn quận Thốt Nốt.

         Đoàn đã kiểm tra 01 phương tiện khai thác thủy sản, đồng thời vận động, tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng điện trong khai thác thủy sản, qua vận động kết quả có 01 trường hợp tự nguyện giao nộp dynamo và thực hiện 01 cam kết không sử dụng điện để khai thác thủy sản.

         Hoạt động đánh bắt thủy sản bằng xung điện cần phải được ngăn chặn nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống. Để khắc phục tình trạng sử dụng xung điện trong việc khai thác thủy sản chúng ta cần:

          – Không sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ để khai thác thủy sản.

         – Vận động mọi người không đánh bắt thủy sản bằng xung điện, chất nổ, chất độc. Tăng cường việc thả cá giống bổ sung vào các sông, hồ.

         – Không buôn bán, tàng trữ chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

         Tuy nhiên, mỗi người dân cần nhận thức rõ hơn những tác hại từ việc sử dụng xung điện, kích điện và không sử dụng ngư cụ cấm này để khai thác thủy sản nhằm bảo vệ, phát triển nguồn thủy sản tự nhiên và bảo vệ tính mạng của chính mình. Mà người dân nâng cao ý thức thì môi trường nước tự nhiên mới được bảo vệ, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn mới được bảo tồn và khai thác hiệu quả.

         Trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục Thủy sản còn tập chung công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho các đối tượng hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ để thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Lê Văn Hảo – Phòng Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *