TẬP HUẤN ĐÀO TẠO ĐỢT 2 VÀ ĐỢT 3 CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NỀN TẢNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN (SPP) THÀNH PHỐ CẦN THƠ

         Vừa qua, Ban Quản lý dự án ODA đã tiếp tục tổ chức đào tạo tập huấn đợt 2 và đợt 3 về gói thầu CT3-PG-3.4: Thu thập và mua sắm dữ liệu, xây dựng dữ liệu dùng chung cho thành phố Cần Thơ thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị từ ngày 29/5/2024 đến ngày 18/6/2024 tại Hội trường Nhà hàng khách sạn Vạn Phát Riverside.

       Nền tảng quy hoạch không gian (SPP) nhằm cải thiện việc thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu (về tài sản công, nhà ở, phân bố dân cư, rủi ro, nông nghiệp, giao thông, v.v.) để có thể phân tích những thông tin này tốt hơn, phục vụ định hướng phát triển đô thị và hiện đại hóa thành phố.

        Dự án nền tảng SPP mang lại hiệu quả trước tiên cho công tác quản lý của thành phố; dữ liệu nội bộ giữa các sở, ngành thành phố được chia sẻ dễ dàng trên môi trường số. Bên cạnh đó, SPP cung cấp thông tin công khai, dữ liệu mở cho cộng đồng, người dân, nhà đầu tư cũng có thể dựa vào thông tin này để đưa ra quyết định tham gia đầu tư tại thành phố.

      Nền tảng SPP sẽ cho phép mọi người xem, thu thập, tìm kiếm và sử dụng những bản đồ cập nhật mới nhất phục vụ việc quy hoạch đô thị, quản lý rủi ro thiên tai, quản lý tài chính công và đổi mới kinh doanh. Song song đó, SPP đóng vai trò quan trọng trong vấn đề chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của Thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Hồ Minh Kha – Bộ phận Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *