TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 SANG PHIÊN BẢN TCVN ISO 9001:2015 CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Chi cục Thủy sản đã cử 02 cán bộ tham dự lớp tập huấn hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức vào 02 ngày 20, 21/8/2019, với sự phối hợp của Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao.

        Đợt tập huấn triển khai các nội dung bao gồm:

  1. Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 101/2019/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.
  2. Triển khai các yêu cầu trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước
  3. Triển khai phương pháp cập nhật hệ thống tài liệu và áp dụng bộ tài liệu TCVN ISO 9001:2015
  4. Kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

        Mục đích của đợt tập huấn nhằm hướng dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ nắm được các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, từ đó chuyển đổi HTQLCL của đơn vị từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Góp phần cải tiến và duy trì bền vững kết quả hoạt động của đơn vị./.

Nguồn: Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *