Tập huấn hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ

Ngày 26/07/2017, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”với hơn 50 người tham dự,thành phần tham dự bao gồm các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các Sở ban ngành trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ thành công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế – xã hội.

Trong buổi tập huấn, bà Trần Thị Thanh Điệp, Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ trình bày về trình tự và thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) bao gồm: thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, phí/lệ phí và các chương trình hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ của thành phố Cần Thơ.

Nội dung thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp cũng được triển khai trong buổi tập huấn. Theo quy định, thời hạn bảo hộ cho từng loại hình sở hữu công nghiệp khác nhau có thể được gia hạn nhiều lần. Phí, lệ phí đăng ký cơ bản tối thiểu cho nhãn hiệu là 1.360.000 đồng trong 10 năm, đối với kiểu dáng công nghiệp là 1.910.000 đồng cho từng sản phẩm trong 5 năm, đối với sáng chế/giải pháp hữu ích là 2.530.000 đồng (thời gian bảo hộ sáng chế là 10 năm, giải pháp hữu ích là 10 năm).

Tính đến cuối tháng 5 năm 2017, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có 3.121 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ (16 sáng chế, 190 kiểu dáng công nghiệp và 2.915 nhãn hiệu) do Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy phép bảo hộ. Nhiềusản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian qua như: sản phẩm Rượu mận Sáu Tia Thốt Nốt, Khuôn nấu và phương pháp sản xuất váng đậu nành, nhãn hiệu cá thát lát Phạm Nghĩa, sáng chế máy trồng giá tự động, thiết bị sàn lọc cát tự rung, Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ Bà Bộ,…

Để hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ các giải pháp hữu ích, sáng chế kỹ thuật, thành phố Cần Thơ xây dựng Chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020”.Theo Quyết định số 4091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày 26/12/2016, Chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020” với tổng kinh phí 11.707,8 triệu đồng sẽ hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện quyền sở hữu trí tuệ.

+ Mức hỗ trợ từ 70 – 100 % phí cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với sở hữu trí tuệ (SHTT) trong nước (hỗ trợ từ 3 – 30 triệu đồng/SHCN).

+ Hỗ trợ 70% chi phí đối với đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài (số lượng hỗ trợ là 10 nhãn hiệu, không vượt quá 50 triệu đồng/nhãn hiệu).

+ Hỗ trợ xây dựng dự án SHTT với mức 100% chi phí cho lĩnh vực nông nghiệp (không vượt quá 500 triệu đồng/dự án) và 70% đối với lĩnh vực phi nông nghiệp (không vượt quá 350 triệu đồng/dự án).

Ngoài ra, người tham dự còn được giới thiệu phương pháp tra cứu thông tin về sáng chế của Việt Nam trên website: www.noip.gov.vn của Cục Sở hữu trí tuệ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử http://sokhcn.cantho.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Sở hữu trí tuệ (điện thoại: 0292.3829632), Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, số: 02 Đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ./.

Tập huấn hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply