Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-CCTS ngày 01/02/2018 của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản và kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT năm 2018, Chi cục Thủy sản TP.Cần Thơ đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản cho các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên được nghe các chuyên viên của Chi cục Thủy sản TP.Cần Thơ truyền đạt kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm; các Nghị định, Thông tư liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức pháp luật, các học viên và giảng viên còn tiến hành thảo luận, trao đổi thông tin để học viên nhận biết những mối nguy gây mất an toàn thực phẩm; chỉ rõ những vấn đề bức xúc hiện nay trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Qua buổi tập huấn giúp người dân hiểu biết thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này, từ đó tránh được những hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất thực phẩm, sẽ có quy định chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao vai trò trách nhiệm của các nhà quản lý, người sản xuất, người tiêu dùng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản, Nguồn: Phòng Khai Thác và Phát triển nguồn lợi Thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *