Tập huấn kỹ thuật nuôi cá chạch lấu thương phẩm

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-CCTS ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chi cục Thủy sản Thành Phố Cần Thơ về việc triển khai chương trình Khuyến ngư địa phương năm 2018. Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ xây dựng mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao và mô hình nuôi lươn trong hệ thống tuần hoàn để nhân rộng sản xuất ở địa phương.

Sáng ngày 16/08/2018 Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá chạch lấu trong ao ở Hội trường Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ với 30 lượt người tham dự. Thành phần tham dự tập huấn gồm có các hộ nuôi thủy sản, cán bộ khuyến nông ở các quận huyện Bình Thủy, Cái Răng, Phong Điền.

Nội dung tập huấn bao gồm: (1) kỹ thuật nuôi cá chạch lấu trong ao; (2) các vấn đề cần quan tâm để nuôi lươn đồng thương phẩm đạt hiệu quả cao và an toàn dịch bệnh; (3) triển khai các văn bản pháp luật hiện hành trong nuôi trồng thủy sản.

Các học viên được nghe giới thiệu về đặc điểm sinh học của cá chạch lấu, quy trình nuôi cá chạch lấu trong ao, quản lý ao nuôi đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và phương pháp phòng chống dịch bệnh trên cá chạch lấu và lươn đồng. Ngoài ra, các học viên cũng được tập huấn về kỹ thuật kiểm tra chỉ tiêu môi trường, sử dụng bộ test KIT để kiểm tra hàm lượng oxy trong ao nuôi.

Tiếp theo, các học viên được thông tin triển khai về Luật thủy sản năm 2017, các quy định về tồn lưu hóa chất kháng sinh cấm trong nuôi thủy sản và Quy chuẩn việt nam về nuôi thủy sản đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Vào nội dung thảo luận, các học viên trao đổi các trở ngại thường gặp trong quá trình nuôi cá chạch lấu và lươn đồng. Vấn đề được quan tâm nhất là phương pháp phòng trị bệnh trong nuôi cá chạch lấu, lươn đồng thương phẩm, nguyên nhân làm cho đối tượng nuôi thủy sản chậm lớn. Ngoài ra, thông tin và một số vấn đề về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng được trao đổi. Tại đây, các học viên được trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, cập nhật thông tin pháp lý trong lĩnh vực thủy sản để nâng cao hiệu quả trong sản xuất và đáp ứng yêu cầu của xã hội về an toàn thực phẩm./.

Tập huấn kỹ thuật nuôi cá chạch lấu thương phẩm, Nguồn: Nguyễn Thị Thúy An – Phòng Nuôi trồng Thủy sản, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *