TẬP HUẤN Kỹ THUẬT ƯƠNG NUÔI CÁ TRA GIỐNG THEO QUY TRÌNH MỚI VÀ TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

        Ngày 23/10/2020, Liên Trạm thủy sản Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ phối hợp Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản – Chi cục Thủy sản Cần Thơ, Hiệp hội Thủy sản thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn kỹ thuật ương nuôi cá tra giống theo quy trình tiên tiến và phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thủy sản tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

                 Hình: Tập huấn ương cá theo quy trình tiên tiến

        Tham dự buổi tập huấn có hơn 20 hộ dân trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ. Trong buổi tập huấn các hộ dân được nghe giảng viên PGS.Tiến sĩ Bùi Minh Tâm của Trường đại học Cần Thơ tập huấn kỹ thuật nuôi cá tra giống theo quy trình tiên tiến và Chi cục thủy sản Cần Thơ triển khai văn bản pháp luật an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản hiện hành năm 2020 bao gồm:

        + Tập huấn kỹ thuật nuôi cá tra giống theo quy trình tiên tiến, biện pháp nâng cao tỷ lệ sống trong quá trình nuôi, mật độ nuôi thích hợp nhất, biện pháp phòng bệnh hiệu quả, giải thích những thắc mắc của các hộ dân về kỹ thuật trị bệnh sao cho có hiệu quả nhất trong mùa mưa.

        + Triển khai Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, có hiệu lực ngày 25/4/2019.

         + Triển khai Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT, quy định quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy săn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, có hiệu lực ngày 01/01/2019.

          + Triển khai Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg, quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, có hiệu lực ngày 30/01/2019

           Qua buổi tập huấn, các hộ nuôi được cung cấp nhiều kiến thức, kỷ thuật mới trong sản xuất và ương giống cá tra. Qua đó, hộ nuôi thủy sản luôn tiếp thu những kỹ thuật mới trong buổi tập huấn và tự tin trong vụ nuôi cá sắp tới sẽ đạt hiệu quả. Bên cạnh đó hộ nuôi thủy sản cũng hiểu những quy định mới về lĩnh vực thủy sản như: Cơ sở phải được cấp giấy đủ điều kiện, sử dụng sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo quy định nhằm hướng đến việc sản suất sản phẩm thủy sản chất lượng góp phần phát triển ngành thủy sản an toàn và bền vững./.

Huỳnh Phú Hòa – LTTS Ô Môn – Thới lai – Cờ Đỏ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *