Tập Huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý ATTP cho cán bộ địa phương

         Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-CCQLCL ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc thực hiện Đề án Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019. Ngày 19/11/2019 Chi cục Quản ly Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tổ chức lớp “ Tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm” cho các cán bộ được phân công công tác quản lý ATTP tại các quận huyện và tuyến xã/phường/thị trấn.

        

      Tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm

          Thời gian tập huấn là 01 ngày với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên đến từ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Chi cục Thủy sản.

          Lớp tập huấn với sự tham dự của hơn 50 các bộ phụ trách công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trong lĩnh vực nông nghiệp tại UBND các quận, huyện; Phòng Kinh tế các quận, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; các cán bộ thuộc các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và Thú y và Thủy sản.

         Nội dung tập huấn chủ yếu về kiến thức chung trong công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và nghiệp vụ quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31 tháng 10 năm 2018 về quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các lĩnh vực quản lý chất lượng, chăn nuôi và thú y, trồng trọt và lĩnh vực thủy sản.         

Nguyễn Minh Ngọc – Phòng Khai thác và PTNT

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *