Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát, cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn thủy sản năm 2018

Ngày 19/04/2018, tại Khách sạn Cửu Long, số 52 Quang Trung, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ.. Tổng cục Thủy sản đã tổ chức tập huấn cho cán bộ ngành nông nghiệp về kiến thức nâng cao năng lực kiểm tra quản lý, giám sát, cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn thủy sản, lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày 19 – 22/04/2018 với sự tham gia của cán bộ ngành nông nghiệp của các đơn vị thuộc sở Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn, đến từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung tập huấn với mục đích: Hướng dẫn cho cán bộ quản lý thủy sản ở địa phương về các quy định của nhà nước trong quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng thức ăn thủy sản theo quy định của pháp luật hiện hành; Nghiệp vụ kiểm tra chất lượng, nghiệp vụ kiểm tra và phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh. Lấy mẫu thức ăn thủy sản lựa chọn cơ sở thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm.

Qua đó nâng cao năng lực đáp ứng tình hình thực tế về công tác quản lý giám sát chất lượng thức ăn thủy sản tại địa phương được tốt hơn ./.

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát, cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn thủy sản năm 2018, Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *