TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN ; KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ LẤY MẪU THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

        Từ ngày 23-24 tháng 7 năm 2020, tại hội trường nhà khách Hùng Vương Bến Tre số 148 Hùng vương, Phường 3, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. Tổng cục Thủy Sản tổ chức khóa tập huấn  cấp Chứng chỉ đào tạo về Nghiệp vụ kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất và lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

         Đến tham dự khóa tập huấn có khoảng hơn 50 cán bộ đến từ các Chi cục Thủy Sản và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố tại Nam Bộ gồm: TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu…

        Tại khóa tập huấn, các cán bộ được nghe các chuyên viên của Tổng cục Thủy Sản trình bày giới thiệu các nội dung và quy định điều kiện về quản lý giống thủy sản và quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được quy định tại Luật Thủy Sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.

          Ngoài ra, các chuyên viên trình bày về nghiệp vụ lấy mẫu thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

        Qua 02 ngày tập huấn những kiến thức cơ bản từ các các chuyên viên Tổng cục Thủy Sản thì các cán bộ tham dự cùng nhau thảo luận, chia sẽ những kinh nghiệm thực tế để các địa phương tham khảo thực hiện tốt trong quá trình kiểm tra đánh giá điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất và lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

         Kết thúc khóa tập huấn các học viên được kiểm tra kiến thức cuối khóa để đủ tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

                                            Nguyễn Văn Lâm Phòng Khai Thác và PTNLTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *