TẬP HUẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG DỮ LIỆU, THÔNG TIN ONLINE QUAN TRẮC CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

        Trong những năm qua, ngành thủy sản đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Ngoài ra, nuôi trồng thủy sản mang lại thu nhập cho người nuôi cũng như mang lại việc làm cho người dân. Để đạt được những thành tựu trên thì không thể không nhắc đến tầm quan trọng của công tác quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, quan trắc môi trường đã và đang góp phần không nhỏ phát triển ổn định và bền vững của ngành thủy sản. Việc quản lý, cập nhật, sử dụng và chia sẻ thông tin, số liệu quan trắc môi trường thủy sản ngày càng đa dạng hình thức. Trong đó, cung cấp thông tin quan trắc qua internet là một hình thức phổ biến và dễ thực hiện. Từ năm 2016, Tổng cục Thủy sản đã lập đề án quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản và thành lập trang thông tin điện tử để cung cấp số liệu quan trắc cho cả nước nhằm thống nhất và đồng bộ số liệu.

     Tập huấn : Sử dụng hệ thống dữ liệu, thông tin online quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản       

        Ngày 28/10/2020, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức lớp Tập huấn sử dụng hệ thống dữ liệu, thông tin online quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Đến dự buổi tập huấn có sự tham dự đại diện của đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn Nuôi, Thú Y và Thủy sản, Hội nghề cá Việt Nam, Doanh nghiệp và đại diện người nuôi.

        Tại buổi tập huấn, đơn vị tư vấn thiết kế phần mềm đã hướng dẫn phương pháp cập nhật số liệu và hướng dẫn sử dụng trang thông tin điện tử nhằm theo dõi diến biến môi trường nước nuôi thủy sản. Đồng thời, lãnh đạo, cơ quan quản lý thủy sản địa phương làm căn cứ số liệu quan trắc để chỉ đạo trong sản xuất kịp thời.

         Ngoài ra, Tổng cục thủy sản dự thảo quy chế về việc quản lý, cập nhật và chia sẻ thông tin số liệu quan trắc môi trường Thủy sản. Trong đó có 6 chương và 19 điều.

         Tại buổi tập huấn, các cán bộ đầu mối thảo luận và góp ý cho phần mềm đạt hiệu quả và dễ dàng tiếp cận cho người sử dụng. Khuyến cáo các địa phương đồng nhất các phương pháp phân tích để kết quả phân tích tương quan và các địa phương chung một nguồn nước có thể dùng tham khảo.

         Kết thúc buổi tập huấn các cán bộ đầu mối được tập huấn và thực hiện tốt các thao tác cập nhật số liệu. Đồng thời sử dụng thành thạo trang thông tin điện tử để theo dõi diễn biến chất lượng nước nuôi trồng thủy sản của địa phương và các tỉnh trên toàn quốc. Qua buổi tập huấn phần mềm đã góp phần công tác quan trắc môi trường ngày càng hiệu quả và thiết thực cho người nuôi./.

Bùi Thị Diễm My – Phòng Thí Nghiệm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *