Tập huấn về công tác quản lý giống và an toàn thực phẩm

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp cho các cơ sở sản xuất giống thủy sản nắm bắt kịp thời các quy trình và quy định về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĨnh vực thủy sản, nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn thành phố.

Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2018 tại Khách Sạn Cửu Long, số 02 đường Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chi cục Thủy sản Cần Thơ phối hợp cùng Tổng cục Thủy sản tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn phổ biến quy trình và các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất giống cho hơn 100 chủ cơ sở sản xuất ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản đến từ các quận Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy và các huyện Phong Điền, Thơi Lai, Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ.

Qua lớp triển khai các nội dung đại diện các cơ sở sản xuất ương dưỡng, kinh doanh giống đã hiểu rỏ về các điều kiện cần thiết khi tham gia vào công tác sản xuất ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản theo quy định của pháp luật quy định./.

Tập huấn về công tác quản lý giống và an toàn thực phẩm, Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *