Tham gia HCTL Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20- AgroViet 2020

Tiếp nối thành công Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế – AgroViet những năm trước đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tổ chức:      

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20 – AgroViet 2020.

        Thơi gian: từ ngày 25 – 28/9/2020. Địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại

(489 đường Hoàng Quốc Việt, quận cầu Giấy,Tp Hà Nội)

        Hội chợ AgroViet 2020, là địa chỉ để các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân giới thiệu những thành tựu đạt được vê khoa học công nghệ, những sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có uy tín trên thị trường, tăng cường kết nối chuỗi giá trị cho nông sản Việt, khai thác hiệu quả thị trường nội địa và xuât khâu. Đông thời, tạo cơ hội cho các tỉnh, thành phố giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thu hút đầu tư phát triển ngành nông nghiệp của địa phương.

         Trong khuôn khổ Hội chợ, .còn tổ chức các cuộc Hội nghị hội thảo chuyên đề, Diễn đàn thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, máy móc thiết bị và vật tư nông nghiệp.

        Ban Tổ chức Hội chợ trân trọng kính mời các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký tham gia Hội chợ.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí Nghiệm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *