Hội chợ các sản phẩm Thủy sản tại TP. Hà Nội 2018

Hội chợ cá Tra và các sản phẩm thủy sản Việt Nam năm 2017 được tổ chức lần đầu tiên tại TP. Hà Nội đã đạt được kết quả cao, quảng bá hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm, xúc tiến tiêu thụ cá tra và các sản phẩm thủy sản tại thị trường phía Bắc. Tiếp nối thành công Hội chợ này, nhằm mục đích mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa, mở rộng thị trường quốc tế trong khu vực góp phần phát triển bền vững tiêu thụ các sản phẩm thủy sản của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức: “Hội chợ các sản phẩm Thủy sản tại TP. Hà Nội”.

Thời gian: Từ ngày 06 – 10/10/2018.

Địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại, số 489 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận cầu Giấy,TP. Hà Nội).

Hội chợ các sản phẩm Thủy sản tại TP. Hà Nội năm 2018 là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm thủy sản tươi sống và chế biến, sản phẩm thiết bị vật tư phục vụ khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; thức ăn chăn nuôi thủy sản; sản phẩm dịch vụ phụ trợ,…

(Đính kèm chi tiết)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các địa phương, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tham gia Hội chợ.

Hội chợ các sản phẩm Thủy sản tại TP. Hà Nội 2018, Nguồn:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply