Tham gia hội thi tìm hiểu về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

     Vào ngày 28/11/2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã cử 02 cán bộ tham gia “Hội thi tìm hiểu về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020” do Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động – Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.

     Hội thi diễn ra trong 02 ngày 28, 29 tháng 11 năm 2018 với sự tham gia của 22 đội đến từ các Công đoàn cơ sở của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn trực thuộc Công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ. Mỗi đội sẽ tham gia 03 phần thi: Phần thi lý thuyết, phần thi xử lý tình huống và phần thi năng khiếu.

     Nội dung hội thi bao gồm các văn bản triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2020; Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hiện hành.

     Hội thi không chỉ mang ý nghĩa là tìm hiểu về cải cách hành chính của các cán bộ công chức, viên chức, người lao động mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền đến các tầng lớp người dân về cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ./.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *