THAM GIA LỚP TẬP HUẤN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

        Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản gắn với công tác quan trắc môi trường (QTMT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan quản lý ngành thủy sản. QTMT cung cấp thông tin kịp thời về chất lượng nước giúp người nuôi thủy sản có kế hoạch sử dụng nước, chủ động hơn trong công tác quản lý chất lượng nước ao nuôi, phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả. Đồng thời, QTMT giúp các nhà quản lý có cơ sở để đưa ra những đánh giá hiện trạng chất lượng nước từng khu vực, địa phương, từ đó đưa ra những kế hoạch quản lý chất lượng nước, những cảnh báo sớm về diễn biến chất lượng nước và ngăn chặn các vấn đề ô nhiễm và suy thoái nguồn nước.

Hình ảnh tại buổi tập huấn

        Đánh giá tầm quan trọng của công tác QTMT, vừa qua Chi cục thủy sản Tp. Cần Thơ đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về “Quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản 2022” do Tổng cục thủy sản phối hợp với Viện nghiên cứu NTTS II tổ chức vào 02 ngày (27/6 – 28/6/2022). Lớp tập huấn nhằm cung cấp và củng cố lại kiến thức về quan trắc môi trường dành cho các cán bộ, chuyên viên phân tích môi trường thuộc các trung tâm, chi cục thủy sản, thú y-thủy sản ở các địa phương.

           Trong đợt tập huấn, các học viên được Ths. Nguyễn Thanh Trúc – Cán bộ Trung tâm QTMT & BTS Nam Bộ (Viện NCNTTS II) truyền đạt những kiến thức về xây dựng kế hoạch quan trắc, quy trình quan trắc, xử lý số liệu và viết báo cáo. Các nội dung liên quan về các yếu tố môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản, các thông số và tần suất cần quan trắc, cách bảo quản, thu và vận chuyển mẫu, phân tích mẫu, phương pháp đọc kết quả,… Ngoài ra, các học viên còn được thực hành về phân tích các chỉ tiêu môi trường cơ bản trong ao nuôi thủy sản như pH, độ kiềm, DO, NH3/NH4, NO2, NO3, H2S, chỉ tiêu vi sinh…

         Trong quá trình tập huấn, các học viên được trao đổi, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm về các vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng kế hoạch quan trắc, các vấn đề trong công tác thu mẫu, phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường nước, đọc kết quả và công tác báo cáo các thông số môi trường.

         Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được thực hiện bài kiểm tra nhằm đánh giá kiến thức đợt tập huấn và được Tổng cục thủy sản cấp giấy chứng nhận về quan trắc môi trường. Qua đó, học viên đã nắm được kiến thức về quan trắc môi trường, sự biến động, dự báo được chất lượng môi trường nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi để cung cấp thông tin kịp thời diễn biến môi trường giúp người nuôi kiểm soát chất lượng nước nuôi thủy sản, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất ,… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nuôi trồng thuỷ sản, hướng đến phát triển bền vững nghề nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn./.

Đoàn Anh Thư – Phòng Thí nghiệm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *