Tham quan mô hình nuôi thủy sản tại Ô Môn

         Sáng ngày 22/6/2024, Liên Trạm thủy sản Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ đã dẫn đoàn Trường Đại học Cần Thơ, trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ với Tổ chức CIRAD, Pháp thực hiện đề tài “3R cho nuôi trồng thủy sản thích ứng với biển đổi khí hậu ở hạ lưu song Mekong Việt Nam”.

Hình: Đoàn tham quan mô hình nuôi cá tra thương phẩm

         Thành phần đoàn gồm: Bà Trần Lê Cẩm Tú, cán bộ Trường Thủy sản – Trường đại học Cần Thơ; Đại diện Tổ chức CIRAD (4 khách nước ngoài) và ông Trần Ngọc Thành chủ cơ sở; các thành viên khác.

         Đoàn đến tham quan mô hình nuôi cá tra thương phẩm tại khu vực Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Đoàn đã hỏi thăm về tình hình nuôi của chủ cơ sở, quy trình nuôi từ khi chuẩn bị ao nuôi đến khâu thu hoạch, sản xuất có ổn định không, thuận lợi và khó khăn trong quá trình nuôi, tiêu thụ sản phẩm.

       Ngoài ra, ông Trần Ngọc Thành đã thông tin thêm về quá trình nuôi, cần giữ cho nguồn nước trong ao không bị ô nhiểm, thường xuyên hút bùn đáy ao nhằm không để vi khuẩn có điều kiện phát triển trong ao, Ông đã trang bị hệ thống hút bùn tự động nhằm chủ động hút bùn đáy ao, bất cứ lúc nào mà không cần công nhân lặn hút bùn, không cần định kỳ 2 hoặc 3 tháng hút bùn 1 lần. Qua quá trình nuôi chất lượng thịt cá thương phẩm và tỷ lệ sống đã cải thiện rõ rệt, Ông sẽ trang bị thêm cho các ao nuôi còn lại trong thời gian tới.   

         Kết thúc chuyến tham quan ông Boussou Koppi Charles rất tâm đắc với mô hình nuôi, năng suất ổn định, luôn cung cấp ra thị trường sản phẩm đạt chất lượng an toàn thực phẩm. Hộ nuôi đã có sáng tạo trong quá trình nuôi nhằm làm giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất, để duy trì lợi nhuận. Đây là mô hình hay của địa phương cần tiếp tục duy trì và phát triển hơn trong thời gian tới.

Huỳnh Phú Hòa

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *