THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN SÔNG HẬU TUYẾN QUẬN THỐT NỐT

        Nguồn lợi thủy sản thành phố Cần Thơ phong phú, đa dạng, nhiều giống loài có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, hiện nay nguồn lợi thủy sản ngày một giảm dần về số lượng do có rất nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chính trong thời gian qua đó là tình hình khai thác thủy sản bằng xung điện trái phép vẫn còn diễn ra tại các sông, ao và trên cả đồng ruộng.

Hình: Phương tiện khai thác thủy sản

        Tác hại của việc dùng xung điện để khai thác thủy sản: làm chết hầu hết các loài thủy sản, thủy sinh trong vùng nước; hủy hại nơi sinh sống, kiếm mồi, sinh sản của các loài thủy sản; không chỉ tác động xấu đến môi trường và nguồn lợi thủy sản, loại hình đánh bắt bằng xung điện còn gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

          Vì vậy, việc ngăn chặn sử dụng xung điện để khai thác thủy sản là vấn đề cần thiết, cấp bách và đã được quy định cụ thể trong Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Chỉ thị 19/2014/CT-TTg  ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

        Ngày 09 tháng 9 năm 2020, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an quận Thốt Nốt tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên Sông Hậu qua địa bàn quận Thốt Nốt. Đoàn đã kiểm tra 03 phương tiện khai thác thủy sản, đồng thời vận động, tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng điện để khai thác thủy sản, qua vận động đã có 03 trường hợp tự nguyện giao nộp dinamô và cam kết không sử dụng điện để khai thác thủy sản.

        Trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra Chi cục Thủy sản còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho các đối tượng hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ để thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Lê Văn Hảo – Phòng Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *