THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Thực hiện theo quyết định số 122/QĐ-CCTSngày 30 tháng 10 năm 2020Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản. Từ đầu tháng 11 năm 2020, Chi cục thủy sản đã tiến hành thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

             Nội dung thanh tra gồm :

          – Việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; Công bố tiêu chuẩn áp dụng và chất lượng giống thủy sản; nhãn hàng hoá; ghi chép, lưu giữ hồ sơ quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy 2 sản; báo cáo tình hình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ.

         – Việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản; lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong nuôi trồng thủy sản.

         – Việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, hóa chất, kháng sinh cấm trong sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản và Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

          Bên cạnh việc thanh tra, Đoàn Thanh tra còn tuyên truyền các quy định pháp luật, đặc biệt không sử dụng chất cấm để nuôi trồng thủy sản; Đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong việc làm thủ tục để cấp Giấy xác nhận đối tượng nuôi thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi thủy sản chủ lực.

             Huỳnh Phương Thảo – Phòng Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *