THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024

        Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND  ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quản lý viên chức;

       Căn cứ Kế hoạch số 317/KH-CCTS ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thủy sản về việc tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

        Căn cứ Công văn số 1127/SNN&PTNT-VP ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

         Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-CCTS ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

         Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-CCTS ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024 Về việc thành lập Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

           Căn cứ Biên bản về việc họp Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024 được lập vào ngày 11 tháng 6 năm 2024 và Biên bản về việc bàn giao kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024 được lập vào ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

         Căn cứ Thông báo số 452/TB-HĐTDVC-CCTS ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

         Căn cứ Thông báo số 453/TB-HĐTDVC-CCTS 12 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

        Căn cứ Biên bản Về việc kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024 được lập vào ngày 20 tháng 6 năm 2024 và Biên bản Về việc bàn giao kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024 được lập vào ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Ban kiểm tra sát hạch;

         Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-CCTS ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ Về việc Về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024.

        Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Thủy sản, số 189 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn), Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (http://thuysancantho.vn) và thông báo đến cá nhân thí sinh được biết.

  1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

       a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.

          b) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

        2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chi cục Thủy sản thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn), Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (http://thuysancantho.vn) và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

         Thời gian và địa điểm cụ thể để người trúng tuyển hoàn thành hồ sơ tuyển dụng như sau:

       – Địa điểm: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (Số 189 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ); Số điện thoại: 02923.810763;

        – Thời gian: Từ ngày 25 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2024 (Trong giờ hành chính).

nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *