Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2018


THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN
VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP ĐỢT I NĂM 2018

Ngày 07 tháng 11 năm 2018, theo Quyết định số 73/QĐ-CCTS ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt I năm 2018, Hội đồng tuyển dụng của Chi cục Thủy sản đã tổ chức kiểm tra, sát hạch người dự tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2018 tại Hội trường Chi cục Thuỷ sản.
Hội đồng thông báo kết quả xét tuyển cho ông/bà có tên sau đây đã trúng tuyển:
1. Nguyễn Văn Lâm. Ngày sinh 20-02-1992. Địa chỉ: Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Tốt nghiệp: Đại học Nuôi trồng thủy sản tốt nghiệp 2015.
Kết quả: Trúng tuyển tuyển dụng viên chức đợt I năm 2018.
Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả để các thành viên Hội đồng và người trúng tuyển thực hiện các thủ tục tuyển dụng tiếp theo quy định./.

Xem danh sách trúng tuyển, bấm vào đây.

Kết quả điểm.signed

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *