Thông báo địa chỉ mới Chi cục Thủy sản Cần Thơ

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ xin thông báo đến Quý cơ quan, Tổ chức, cá nhân,… về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Chi cục.

– Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ chính thức làm việc tại trụ sở mới;

– Địa chỉ: Số 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;

– Số điện thoại:
+ Văn phòng:0710.3810763;
+ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: 0710.3814876;
+ Phòng Thí nghiệm: 0710.3751416;
+ Email: ccts@cantho.gov.vn;
+ Website: thuysancantho.vn

– Chi cục Thủy sản xin trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết để tiện giao dịch, liên hệ công tác.

– Tải nội dung Thông báo số 433/TB-CCTS ngày 09 /8/2016 về việc Di dời Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về trụ sở mới.

Thông báo di dời Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về trụ sở mới, Nguồn: Chi cục Thủy sản Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *