Thông báo Kế hoạch tồ chức các hoạt động XTTM ngành Nông nghiệp năm 2021

        Thực hiện nhiệm vụ triển khai các hoạt động Xúc tiến thương mại theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thông. Nhằm đấy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của ngành Nông nghiệp, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp xin gửi tới Quý đơn vị thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và tham dự một số hoạt động XTTM nước ngoài trong năm 2021

        Các Đơn vị khi tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do Trung tâm tổ chức sẽ được hưởng chính sách hồ trợ như sau:

          – Đối với chương trình Hội chợ Triển lãm được tổ chức ở trong nước: các DN tham gia sẽ được hồ trợ 50% chi phí thuê gian hảng, hồ trợ miễn phí tuyên truyền quảng bá, miễn phí tham gia các sự kiện kết nối, hội nghị, hội thảo do Ban tổ chức thực hiện.

        – Đối với chương trình tham gia Hội chợ Triển lãm được tổ chức ở nước ngoài thuộc chương trình XTTMQG, các doanh nghiệp tham gia sẽ được hồ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, tuyên truyên, quảng cáo. Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp rất mong được sự quan tâm, hợp tác và đăng ký tham gia của Quý đơn vị.

            Thông  tin chỉ tiết xỉn liên hê: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp. Địa chỉ văn phòng: số 26 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024. 37555458 (máy lẻ 19, 25). Email: hctl@agritrade.com.vn

            Trân trọng !

Kế hoạch dự kiến

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *